Förändring!

Konsten att skapa förändring!

Det är en konst att skapa förändring men det är inget konstigt att vilja göra det. Jag vet att det finns fler än jag som någon gång har tittat sig i spegeln och konstaterat att det finns saker som skulle vara bra att förändra. Det kan röra sig om vad vi har för arbete, hur vi mår eller hur vi ser ut, eller på den bild som andra har av oss som personer. Jag har i alla fall vid flera gånger gjort aktiva val, både att försöka göra en förändring och, även det motsatta, att i stället försöka acceptera den verkligheten jag ser och fortsätta vara som jag är. Det har inte alltid gått som jag tänkt, men det gör det ju inte för särskilt många av oss – inte alltid! Men vid några tillfällen har jag lyckats med förändring. Då har det krävts mod och uthållighet för att göra förändringen bestående. Men den energi det ger att lyckas, och förbättringen i livskvalité som det ger, är så berikande att det ändå inte känts som något tungt jobb.

Våra förutsättningar skiljer sig åt och vi måste komma ihåg att vi är individer och att en sak som fungerar för någon annan kanske inte alls passar mig. Att ha den insikten med sig när man försöker skapa förändring är viktigt, ja kanske rent av en av de viktigaste kunskaper vi tar med oss när vi jobbar mot förändring. Olika skeden i våra liv ger också olika möjligheter att nå resultat i vår strävan efter förändring, vi kan kanske inte alltid vara prio ett, utan vi får försöka göra så gott vi kan efter våra rådande förutsättningar. För vissa av oss räcker det också med den där enda blicken i spegeln för att lyckas ta oss i kragen och skapa vår förändring, för andra av oss är det inte fullt så enkelt.

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *